Tải Công văn 913/BXD-HĐXD năm 2015 về cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 913/BXD-HĐXD năm 2015 về cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 913/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 913/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 913/BXD-HĐXD năm 2015 về cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 913/BXD-HĐXD
V/v Cấp giấy phép
xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

 

Kính
gửi:
Công ty cổ
phần thiết bị vệ sinh CAESAR Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
03/CV/CSVN ngày 28/02/2015 của Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh CAESAR Việt Nam
hỏi điều kiện về quy hoạch để cấp phép xây dựng tại cụm công nghiệp Thanh Oai.
Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ thông tin quy hoạch của Sở
Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội tại văn bản số 63/QHKT-TTQH-P4 ngày
08/01/2015; Giấy chứng nhận đầu tư số 01112001389 do Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội cấp ngày 08/12/2014; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BO 888697 ngày 10/10/2013
của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thì dự án xây dựng công trình nhà xưởng
lắp ráp thiết bị vệ sinh của Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh CAESAR Việt Nam
tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
được xem xét để cấp giấy phép xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,
đề nghị Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh CAESAR Việt Nam liên hệ với Sở Xây
dựng thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở Xây dựng TP Hà Nội;
– Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ – 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *