Tải Công văn 898/BXD-KTXD năm 2017 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A8 và gói thầu An toàn giao thông thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 898/BXD-KTXD năm 2017 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A8 và gói thầu An toàn giao thông thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 898/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 21/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 898/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 898/BXD-KTXD năm 2017 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A8 và gói thầu An toàn giao thông thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 898/BXD-KTXD
V/v: Chỉ số giá
nhân công xây dựng cho gói thầu A8 và gói thầu An toàn giao thông thuộc Dự án
xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển
đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1014/VEC-TĐ ngày 05/4/2017
của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc thỏa thuận
chỉ số giá nhân công xây dựng cho các gói thầu thuộc dự án xây dựng đường cao
tốc Nội Bài – Lào Cai. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá nhân công xây
dựng:

– Việc xác định chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A8
và gói thầu An toàn giao thông thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào
Cai do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 219/VKT/ĐT ngày 13/02/2017
và văn bản số 2229/VKT/ĐT ngày 23/11/2016 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các
quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ
liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại
Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định
và công bố chỉ số giá xây dựng.

– Các chỉ số giá nhân công xây dựng tính toán phù hợp
với sự biến động giá nhân công trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói
thầu.

2. Các chỉ số giá nhân công xây dựng nêu tại phụ lục
kèm theo văn bản này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ)
của gói thầu A8, gói thầu An toàn giao thông thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc
Nội Bài – Lào Cai.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá nhân công xây dựng
cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu,
phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo văn bản số 898/BXD-KTXD
ngày 21/4/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY
DỰNG
GÓI THẦU
A8 – DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI

Thời điểm gốc: Tháng 6/2009
= 100%

Đơn vị tính: %

STT

Thời điểm
tính toán

Vùng/ khu
vực tính toán

Tỉnh Lào
Cai (huyện Bảo Thắng, thành phố Lào Cai)

1

Tháng 10/2016

204,36

2

Tháng 11/2016

204,36

3

Tháng 12/2016

204,36

4

Tháng
01/2017

204,36

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo văn bản số 898/BXD-KTXD
ngày 21/4/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY
DỰNG
ÁP DỤNG
CHO GÓI THẦU AN TOÀN GIAO THÔNG THUỘC DỰ ÁN
XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI

Thời điểm gốc: Tháng 6/2009
= 100%

Đơn vị tính: %

STT

Thời điểm tính toán

Vùng/ khu vực tính toán

TP Hà Nội

Vĩnh Phúc

Phú Thọ

Yên Bái

Lào Cai

1

Tháng 10/2016

204,82

250,01

200,41

210,83

199,59

2

Tháng 11/2016

204,82

250,01

200,41

210,83

199,59

3

Tháng 12/2016

204,82

250,01

200,41

210,83

199,59

4

Tháng 01/2017

204,82

250,01

200,41

210,83

199,59

5

Tháng 02/2017

204,82

250,01

200,41

210,83

199,59

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *