Tải Công văn 892/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 892/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 892/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 20/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 892/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 892/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 892/BXD-KTXD
V/v Điều chỉnh
hợp đồng xây dựng
.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4
năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Trung Nam BT 1547

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 140D/017/CV/TNBT1547
ngày 12/02/2017 của Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh
hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện
theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, việc điều chỉnh tỷ lệ thanh toán khối
lượng hoàn thành của từng đợt thanh toán, tỷ lệ thu hồi tạm ứng hợp đồng như
Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 nêu tại văn bản số 140D/017/CV/TNBT1547 thuộc thẩm
quyền quyết định của Chủ đầu tư và nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định của
pháp luật, hiệu quả đầu tư c
ủa dự
án.

Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 căn cứ ý kiến trên để
tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như
trên;
– Lưu: VT, Vụ
KTXD. T06
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *