Tải Công văn 879/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 879/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 879/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 879/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 879/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 879/BXD-KTXD
V/v: về việc hướng
dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương
trình 135.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

 

Kính
gửi:
Ban Dân tộc
tỉnh Bình Định

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
93/BDT-TTr ngày 17/3/2015 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn quản
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135. Sau
khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày
02/01/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã
đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi – Giai đoạn 2006-2010 được ban
hành là do tính đặc thù của dự án xây dựng nhỏ lẻ, ở vùng sâu, vùng xa và ở các
xã đặc biệt khó khăn. Trong quá trình thực hiện, do các quy định của pháp luật
về đầu tư xây dựng công trình thay đổi, nên trong khi chưa có văn bản hướng dẫn
về quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo chương trình 135 nêu trên, Bộ Xây
dựng đã có văn bản số 1044/BXD-KTXD ngày 23/5/2014 hướng dẫn quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Chương trình 135.

Đối với trường hợp Ban Dân tộc tỉnh
Bình Định đề nghị tại văn bản số 93/BDT-TTr ngày 17/3/2015 thì căn cứ vào Thông
tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 và các quy định hiện hành để thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy Ban dân tộc
để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– SXD tỉnh Bình Định;
– Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *