Tải Công văn 874/BXD-KTXD năm 2015 về điều chỉnh tổng dự toán dự án Cấp nước và Vệ sinh thành phố Quy Nhơn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 874/BXD-KTXD năm 2015 về điều chỉnh tổng dự toán dự án Cấp nước và Vệ sinh thành phố Quy Nhơn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 874/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 874/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 874/BXD-KTXD năm 2015 về điều chỉnh tổng dự toán dự án Cấp nước và Vệ sinh thành phố Quy Nhơn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 874/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh
tổng dự toán dự án Cấp nước và Vệ sinh thành phố Quy Nhơn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng
tỉnh Bình Định

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
120/SXD-HTKT ngày 06/02/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh
tổng dự toán dự án Cấp nước và Vệ sinh thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau
khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh tổng dự toán dự án
Cấp nước và Vệ sinh thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cần căn cứ các văn bản
liên quan đến việc phê duyệt dự án, phê duyệt tổng dự toán dự án cũng như các
quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư
xây dựng tương ứng với từng thời kỳ. Vì vậy, đối với dự án Cấp nước và Vệ sinh
thành phố Quy Nhơn cần phân tích nguyên nhân dẫn đến tổng dự toán phải điều
chỉnh; trường hợp được điều chỉnh tổng dự toán thì các công việc cần phải thực
hiện theo các quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình của từng thời kỳ.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định căn cứ ý
kiến nêu trên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *