Tải Công văn 855/BXD-KTXD năm 2017 về thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 855/BXD-KTXD năm 2017 về thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 855/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 855/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 855/BXD-KTXD năm 2017 về thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 855/BXD-KTXD
V/v Thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn
gói.


Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

Kính
gửi:
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
29/2017/CV-IDC ngày 23/3/2017 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế đề
nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói. Sau khi xem xét, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán
hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù
hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp
đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 29/2017/CV-IDC,
hợp đồng thi công xây dựng số 06/2015/HĐ-XD ký kết ngày 07/8/2015 giữa chủ đầu
tư và nhà thầu là hợp đồng trọn gói. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng
xây dựng, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá hợp đồng không thay
đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc
thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi
phạm vi công việc phải thực hiện. Như vậy, đối với các trường hợp cụ thể Công
ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế nêu tại văn bản số 29/2017/CV-IDC, nếu
quá trình triển khai thực hiện hợp đồng thi công xây dựng số 06/2015/HĐ-XD
không thay đổi về phạm vi công việc và các thỏa thuận trong hợp đồng, thì việc
thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói thực hiện theo đúng giá hợp đồng đã ký,
không phải tính toán lại khối lượng theo thực tế thi công; trường hợp có thay
đổi về phạm vi công việc và các thỏa thuận khác của hợp đồng thì các bên phải
thương thảo, đàm phán để điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp và báo cáo người
quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Công ty cổ phần đầu tư và phát
triển quốc tế căn cứ ý kiến trên để đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng quy định
của pháp luật về hợp đồng xây dựng và nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết giữa
các bên.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm
Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *