Tải Công văn 837/BXD-KTXD năm 2017 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 837/BXD-KTXD năm 2017 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 826/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 826/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 837/BXD-KTXD năm 2017 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 826/BXD-KTXD
V/v: Chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói
thầu A6 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Hà Nội, ngày
17 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 854/VEC-TĐ ngày
23/3/2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc thỏa
thuận chỉ số giá nhân công xây dựng cho các gói thầu thuộc dự án xây dựng đường
cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá
nhân công xây dựng:

– Việc xác định chỉ số giá nhân công xây dựng cho
gói thầu A6 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Viện Kinh tế
xây dựng thông báo tại văn bản số 393/VKT/GXD ngày 08/3/2017 có đủ căn cứ pháp
lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá nhân
công xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011
của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

– Các chỉ số giá nhân công xây dựng
tính toán phù hợp với sự biến động giá nhân công thực tế trên thị trường xây dựng
tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá nhân công xây dựng
nêu tại phụ lục kèm theo văn bản này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng
(phần nội tệ) của gói thầu A6 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào
Cai.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường
cao tốc Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá nhân
công xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể
của gói thầu, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC

(Kèm
theo văn bản số 826/BXD-KTXD ngày 17/4/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ
SỐ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

ÁP
DỤNG CHO GÓI THẦU A6 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO
CAI

Thời
điểm gốc: Tháng 4/2009 = 100%

Đơn vị
tính: %

STT

Thời điểm tính toán

Vùng/ khu vực tính toán

Tỉnh Yên Bái (huyện Văn Yên)

1

Tháng 02/2016

181,16

2

Tháng 10/2016

195,46

3

Tháng 11/2016

195,46

4

Tháng 12/2016

195,46

5

Tháng 01/2017

195,46

6

Tháng 02/2017

195,46

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *