Tải Công văn 836/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn xác định hệ số Pn trong công thức tính trượt giá do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 836/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn xác định hệ số Pn trong công thức tính trượt giá do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 836/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 836/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 836/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn xác định hệ số Pn trong công thức tính trượt giá do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 836/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định hệ số Pn trong công
thức tính trượt giá.

Hà Nội, ngày
17 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng
công ty xây dựng công trình giao thông 4 – Bộ GTVT

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1729/TCT-ĐTXD
ngày 23/3/2017 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 đề nghị hướng
dẫn xác định hệ số trong công thức tính trượt giá. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng thi công xây dựng công trình số
13437/2014/HĐXD ký ngày 20/11/2014 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, nguồn vốn
thực hiện dự án là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư BOT. Việc điều chỉnh, nghiệm
thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo các nội dung hợp đồng đã ký
kết giữa nhà đầu tư và nhà thầu phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan
áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo quy định của Bộ Xây dựng về phương pháp điều
chỉnh giá hợp đồng xây dựng (Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 và nay
là Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016) thì tùy từng trường hợp điều chỉnh
(cho cả hợp đồng, hạng mục công trình hoặc công việc) để xác định các hệ số a,
b, c, d…tương ứng cho phù hợp. Các hệ số a, b, c, d…do các bên tính toán,
xác định và thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Trường hợp căn cứ ký kết hợp đồng là Nghị định
số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2010/TT-BXD
ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng; việc xác định phương pháp điều chỉnh giá cũng
như tính toán các thông số trong công thức điều chỉnh giá được các bên thống nhất
trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng thì việc xác định hệ số Pn như nêu trong văn bản
số 1729/TCT-ĐTXD ngày 23/3/2014 là phù
hợp. Riêng các chỉ số Lo, Eo, Mo lấy ở thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu
và Ln, En, Mn lấy ở thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán
quy định trong hợp đồng.

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 –
Bộ GTVT căn cứ hướng dẫn trên thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *