Tải Công văn 831/BXD-KTXD năm 2017 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 831/BXD-KTXD năm 2017 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 831/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 831/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 831/BXD-KTXD năm 2017 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 831/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức dự toán xây dựng
công trình.

Hà Nội, ngày 17
tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 50/CV-BOT&BTĐLGL ngày 15/2/2017
của Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai về việc áp dụng định mức dự toán
xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán hợp đồng thi công xây dựng thực hiện theo nội
dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Dự
án Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Pleiku (km1610) – Cầu
110 (km1667+570), tỉnh Gia Lai thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT, đối với
công tác lắp đặt ống cống đã và đang triển khai thực hiện của hợp đồng thi công
xây dựng trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày
29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công
trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) thì việc thanh toán hợp đồng thực hiện
theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và hướng dẫn tại văn bản số 1776/BXD-VP
ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Đối với công tác lắp đặt ống cống của hợp đồng
xây dựng thực hiện sau thời điểm có hiệu lực thi hành của Quyết định số 587/QĐ-BXD
thì việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các
hướng dẫn tại Quyết định số 587/QĐ-BXD .

Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *