Tải Công văn 810/BXD-KTXD năm 2015 xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 810/BXD-KTXD năm 2015 xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 810/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 810/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 810/BXD-KTXD năm 2015 xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 810/BXD-KTXD
V/v: Xác định chi
phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây
dựng SAGEN

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/CV-SAGEN-2015 ngày 20/01/2015
của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng SAGEN về việc hướng dẫn xác định
chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư
xây dựng công trình thì chi phí thiết kế công trình xây dựng được xác định bằng
tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong
dự toán công trình được duyệt. Việc phân loại, phân cấp công trình để áp dụng Quyết
định số 957/QĐ-BXD thực hiện theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây
dựng. Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 04/CV- SAGEN-2015 thì việc xác định
hạng mục công trình Nhà văn phòng, kiểm nghiệm, hạng mục phụ và hạ tầng kỹ
thuật thuộc loại công trình nào cần tuân theo quy định về phân loại công trình
theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ- BXD; từ đó xác định chi phí thiết kế
cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Tư vấn
thiết kế Xây dựng SAGEN căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *