Tải Công văn 80/BXD-HĐXD năm 2015 giải đáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 80/BXD-HĐXD năm 2015 giải đáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 80/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 80/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 80/BXD-HĐXD năm 2015 giải đáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 80/BXD-HĐXD
V/v giải đáp vướng mắc
trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng
tỉnh An Giang.

Bộ Xây dựng nhận được công
văn số 2286/SXD-KTXD ngày 01/12/2014 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc giải
đáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng. Sau khi xem xét,
Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Việc sử dụng các cọc tiết
diện nhỏ để gia cố nền móng là để tăng chiều sâu khối móng quy ước, do vậy việc
thí nghiệm là để xác định khả năng chịu lực của khối móng quy ước. Việc thí
nghiệm cần có đề cương căn cứ vào yêu cầu cụ thể của thiết kế công trình, điều
kiện địa chất khu vực xây dựng công trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật phù hợp
với tiêu chuẩn đã được phê duyệt và quy định hiện hành. Đề cương cần được tư vấn
thiết kế lập hoặc thỏa thuận trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt tiến hành thí
nghiệm.

Tiêu chuẩn “TCXD 190:1996 –
Móng cọc tiết diện nhỏ – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” (mục 5.7) được áp dụng
cho việc thí nghiệm nén tĩnh cọc đơn không áp dụng cho nhóm cọc.

2. Căn cứ văn bản số
3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 (Luật Xây dựng 2014), tổ chức tư vấn khi thực hiện khảo sát xây dựng
phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 153 Luật Xây dựng
2014, ngoài ra còn phải đảm bảo các điều kiện đối với chủ nhiệm khảo sát, điều
kiện đối với tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng áp dụng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho đến khi văn bản quy
phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực.

3. Thông tư số
05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng về “Quy định việc kiểm tra, thẩm
định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và
thiết kế xây dựng” chỉ hướng dẫn các nội dung của công tác kiểm tra, thẩm định
và nghiệm thu đối với các lĩnh vực ngành xây dựng quản lý để triển khai thực hiện
đo đạc và bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của
Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ, quy định cơ quan quản lý nhà nước có
trách nhiệm “cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cá nhân
có đủ điều kiện theo quy chế”, theo đó Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan
quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc bản đồ và cấp giấy phép đo đạc theo các
quy định tại Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài Nguyên và
Môi trường về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, bổ sung,
gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Do vậy, Sở Xây dựng tỉnh An Giang
cần căn cứ các quy định về cấp giấy phép đo đạc và bản đồ được quy định tại Nghị
định số 12/2002/NĐ-CP và Thông tư 32/2010/TT-BTNMT để hướng dẫn các tổ chức, cá
nhân thực hiện công tác đo đạc và bản đồ. Các nội dung cụ thể hơn đề nghị có
công văn gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ
Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

Nơi nhn:
N
trên;
Lưu: VT, PTĐT,
KHCN,XD(NMH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *