Tải Công văn 792/BXD-KTXD năm 2017 xác định thành phần công việc đối với định mức dịch vụ công ích do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 792/BXD-KTXD năm 2017 xác định thành phần công việc đối với định mức dịch vụ công ích do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 792/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 13/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 792/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 792/BXD-KTXD năm 2017 xác định thành phần công việc đối với định mức dịch vụ công ích do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 792/BXD-KTXD
V/v xác định thành phần công việc đối với định
mức dịch vụ công ích

Hà Nội, ngày
13 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Công
ty cổ phần phát triển đô thị Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 05/PTĐT ngày 15/3/2017
của Công ty cổ phần phát triển đô thị Kiên Giang về việc xác định thành phần
công việc đối với định mức dịch vụ công ích. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

1. Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng
thủ công (mã hiệu MT1.01.00) công bố tại Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán Thu gom, vận chuyển
và xử lý chất thải rắn đô thị là mức hao phí nhân công công tác gom rác đường
phố ban ngày bằng thủ công của đô thị loại đặc biệt. Thành phần công việc của
công tác thu gom rác đường phố nêu tại văn bản số 05/PTĐT tương tự như thành phần
công việc của công tác nêu tại mã hiệu MT1.01.00 công bố tại Quyết định số 592/QĐ-BXD ,
vì vậy khi áp dụng mã hiệu MT1.01.00 cho công tác thu gom rác đường phố thuộc
các đô thị khác (không phải đô thị đặc biệt) thì định mức hao phí nhân công phải
điều chỉnh theo hệ số cho phù hợp với quy định tại Quyết định số 592/QĐ-BXD .

2. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu kỹ thuật và điều
kiện thực hiện khác dẫn đến thành phần công việc khác với thành phần công việc
của công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công (mã hiệu MT1.05.00) tại Quyết
định số 592/QĐ-BXD , thì Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ
trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức điều chỉnh định mức hoặc
xây dựng định mức mới trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương quy định áp dụng.

Công ty cổ phần phát triển đô thị
Kiên Giang
căn cứ ý kiến nêu trên báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *