Tải Công văn 784/BXD-KTXD năm 2014 Áp dụng suất vốn đầu tư đối với công trình kiến trúc đặc thù khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 784/BXD-KTXD năm 2014 Áp dụng suất vốn đầu tư đối với công trình kiến trúc đặc thù khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 784/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 784/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 784/BXD-KTXD năm 2014 Áp dụng suất vốn đầu tư đối với công trình kiến trúc đặc thù khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 784/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng suất vốn đầu tư đối với công
trình kiến trúc đặc thù khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

 Hà Nội,
ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

Kính
gửi:
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 80/2014/CV-DAS
ngày 31/03/2014 của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á về việc áp dụng suất vốn
đầu tư đối với công trình kiến trúc đặc thù khi xác định giá trị doanh nghiệp để
cổ phần hóa. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định giá trị thực tế các loại tài sản của
doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư số
202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính
và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà
nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày
18/7/2011 của Chính phủ. Theo đó, đối với tài sản là sản phẩm xây dựng cơ bản
thì giá trị thực tế của tài sản phụ thuộc vào nguyên giá tính theo giá trị trường
tại thời điểm tổ chức định giá và chất lượng còn lại của tài sản tại thời điểm
định giá. Giá thị trường là đơn giá xây dựng cơ bản, suất đầu tư do cơ quan có
thẩm quyền quy định tại thời điểm gần nhất với thời điểm định giá.

Hàng năm, Bộ Xây dựng công bố Tập suất vốn đầu tư
xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình xác định
cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công
nghệ thi công trung bình tiên tiến làm công cụ hỗ trợ cho việc xác định tổng mức
đầu tư, lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng. Đối với trường hợp nêu tại
văn bản số 80/2014/CV-DAS: việc xác định giá thị trường cho 2 công trình kiến
trúc đặc thù là ụ tàu (ụ chìm) và cầu tàu khi không có suất vốn đầu tư thì áp dụng
cách tính theo giá sổ sách, có xét thêm yếu tố trượt giá trong xây dựng cơ bản
hoặc sử dụng giá trị quyết toán công trình như hướng dẫn tại mục
1.2 khoản 1 Điều 18 Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài
chính.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á căn cứ ý kiến
nêu trên phối hợp với các doanh nghiệp cổ phần hóa hoàn thiện Hồ sơ xác định
giá trị doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *