Tải Công văn 782/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản 1777/BXD-VP do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 782/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản 1777/BXD-VP do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 782/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 13/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 782/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 782/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản 1777/BXD-VP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 782/BXD-KTXD
V/v áp dụng định mức dự toán xây dựng công
trình – Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của
Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày
13 tháng 4 năm 2015

 

Kính
gửi:
Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
125/PTXD ngày 01/4/2015 của Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng về việc
áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt công bố kèm theo
văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết
phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các
bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải
căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho
hợp đồng.

3. Tại khoản 3.3 và 3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày
26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức
xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu
tư xây dựng công trình.

4. Tại khoản 3 Điều
17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư và tổ
chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công
cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng
tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổ
chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định
tổng mức đầu tư, dự toán công trình”.

5. Về nội dung công tác lắp đặt ống
nhựa bảo hộ dây dẫn đặt trong sàn bê tông cốt thép trước khi đổ Bê tông không
có công tác đục rãnh và chèn trát hoàn chỉnh, nhưng đòi hỏi một số công việc
khác như: trực và thực hiện công tác rải ống theo tiến độ của đơn vị thi công
và đảm bảo căn chỉnh sự sai lệch do công tác đổ bê tông (do quá trình đầm bê
tông) hoặc đục sàn bê tông để sửa chữa một số đường ống bị hỏng do quá trình
thi công bê tông và chỉ được phát hiện khi luồn dây sau.

Về nguyên tắc, chủ đầu tư có thể sử
dụng định mức công bố mã hiệu BA.14400 (lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn)
để quyết định việc áp dụng cho công trình, chịu trách nhiệm về quyết định của
mình; Đơn giá thanh toán của công tác lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn
trong sàn bê tông cốt thép đã được các bên trong hợp đồng thỏa thuận và xác định
giá của hợp đồng phù hợp thiết kế kỹ thuật được duyệt tại thời điểm thương thảo
và ký kết hợp đồng như đã nêu tại văn bản số 125/PTXD ngày 01/4/2015 là chấp nhận
được.

6. Theo các quy định tại mục 1, mục
2, mục 3, mục 4 và mục 5 nêu trên, căn cứ biện pháp thi công tại công trình,
quy trình công nghệ thi công; chủ đầu tư và nhà thầu thanh toán, quyết toán hợp
đồng như đã nêu tại văn bản số 125/PTXD ngày 01/4/2015 là phù hợp.

Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật
xây dựng căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *