Tải Công văn 765/BXD-KTXD năm 2015 xác định chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 765/BXD-KTXD năm 2015 xác định chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 765/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 765/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 765/BXD-KTXD năm 2015 xác định chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 765/BXD-KTXD
V/v: Xác định chi phí lập đồ án quy hoạch
chi tiết 1/500 khu nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc thành phố trực thuộc
Trung ương.

Hà Nội, ngày
10 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Ban
Quản lý dự án đầu tư hạ tầng an sinh xã hội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 13/HTXH ngày
27/01/2015 của Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng an sinh xã hội thuộc Ban Quản
lý Khu kinh tế Dung Quất về việc hướng dẫn xác định chi phí lập đồ án quy hoạch
chi tiết 1/500 khu nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc Thành phố trực thuộc
Trung ương. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
khu nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc thành phố trực thuộc Trung ương được xác
định bằng cách lập dự toán theo quy định tại khoản 3 Điều 4
Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định,
quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Dự toán chi phí lập
theo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục kèm theo Thông tư này và phải phù hợp với
nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng an sinh xã hội
căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *