Tải Công văn 761/BXD-VLXD năm 2015 hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá hoa đã qua chế biến do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 761/BXD-VLXD năm 2015 hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá hoa đã qua chế biến do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 761/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 761/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 761/BXD-VLXD năm 2015 hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá hoa đã qua chế biến do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 761/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá hoa đã
qua chế biến.

Hà Nội, ngày
10 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi:
Công ty cổ phần An Lộc

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 11/CV-Cty ngày
18 tháng 3 năm 2015 của Công ty cổ phần An Lộc về việc xuất khẩu khoáng sản làm
vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu và xem xét các hồ sơ liên quan, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5, điều 2
và Phụ lục 2 của Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Xây
dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Sau đây viết tắt
là Thông tư 04) thì đối với những loại đá tự nhiên chưa được gia công thành sản
phẩm cuối cùng có thể tích từ 0,5m3 trở lên thuộc danh mục khoáng sản làm vật
liệu xây dựng không được phép xuất khẩu.

Tuy nhiên, đối với các chủng loại sản phẩm được
gia công cắt gọt theo quy cách từ đá hoa trắng như phù điêu, tượng đá, trụ đá
và lan can cầu thang, đèn trang trí, khung lăng mộ, bia mộ, tranh đá, sỏi nhân
tạo, hòn non bộ,… là sản phẩm đá điêu khắc, mỹ nghệ đã được gia công chế biến
thành những sản phẩm cuối cùng làm gia tăng giá trị của tài nguyên, khoáng sản
không thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu
của Thông tư 04. Vì vậy, Công ty cổ phần An Lộc được phép xuất khẩu những sản
phẩm đá như trên theo quy định.

Bộ Xây dựng trả lời để quý Công ty được biết và
phối hợp với các cơ quan liên quan làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản theo đúng
quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh Nghệ An;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *