Tải Công văn 7394/BTNMT-TCMT năm 2020 về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 7394/BTNMT-TCMT năm 2020 về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 7394/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 28/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 7394/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 7394/BTNMT-TCMT năm 2020 về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7349/BTNMT-TCMT
V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các ban, ngành, đoàn thể;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm đẩy mạnh triển khai Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 03 tháng 06 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý loài động vật hoang dã; Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; ngăn chặn nạn săn, bắt tận diệt các loài chim hoang dã di cư trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo, triển khai một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền tới công chức, viên chức, người lao động và người dân nghiêm túc thực hiện các vấn đề sau:

– Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật;

– Không tiêu thụ, sử dụng các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp;

– Không tham gia săn, bắt, mua, bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt trong mùa di cư từ tháng 9 của năm trước đến tháng 4, tháng 5 của năm sau;

– Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên.

2. Chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật như kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, cảnh sát biển, công an tăng cường phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các nguy cấp, các loài di cư.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài chim hoang dã trong mùa di cư, đặc biệt tại các khu vực có loài chim di cư xuất hiện; kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại tại các khu vực tâm linh như đình, chùa, đền,…xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

4. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, các loài chim hoang dã di cư và không buôn bán, vận chuyển, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (
để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

– Lưu VT, TCMT. 300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHẬN CÔNG VĂN

1. Bộ Quốc phòng

2. Bộ Công an

3. Bộ Ngoại giao

4. Bộ Tư pháp

5. Bộ Tài chính

6. Bộ Công Thương

7. Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội

8. Bộ Giao thông vận tải

9. Bộ Xây dựng

10. Bộ Thông tin và Truyền thông

11. Bộ Giáo dục và Đào tạo

12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14. Bộ Nội vụ

15. Bộ Y tế

16. Bộ Khoa học và Công nghệ

17. Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch

18. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

19. Ban Tuyên giáo Trung ương

20. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

21. Tòa án nhân dân tối cao

22. Các cơ quan ngang Bộ của Chính phủ

23. Văn phòng Chính phủ

24. Văn phòng Quốc hội

25. Các Ủy ban của Quốc hội

26. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

27. Các tổ chức, doanh nghiệp

28. Đài Truyền hình Việt Nam

29. Đài Tiếng nói Việt Nam.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *