Tải Công văn 729/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 729/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 729/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 21/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 729/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 729/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 729/BXD-KTXD
V/v vận dụng định mức dự toán xây dựng công
trình.

Hà Nội, ngày 21
tháng 4 năm 2014

 

Kính
gửi:
Công ty Cổ Phần Xây dựng số một Việt Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
07/2014/CV-DaH/VHC ngày 08/01/2014 của Công ty Cổ Phần Xây dựng số một Việt Hòa
về vận dụng định mức dự toán xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 3.3 và
3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ
đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều
chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp sử dụng các định mức được điều
chỉnh hoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử
dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo
cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

2. Trường hợp nêu tại văn bản số
07/2014/CV-DaH/VHC ngày 08/01/2014, đối với định mức dự toán đào đá cấp 4 bằng
máy đào khối lớn có tính chất tương tự về biện pháp thi công, công nghệ thi công
so với các công việc định mức của công trình tương tự đã được Bộ Xây dựng thỏa
thuận cho công trình tương tự thì chủ đầu tư quyết định việc vận dụng định mức
để làm cơ sở lập đơn giá cho các gói thầu và chịu trách nhiệm với quyết định của
mình.

Công ty Cổ Phần Xây dựng số một Việt
Hòa căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *