Tải Công văn 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2020 thực hiện báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2020 thực hiện báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 17/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2020 thực hiện báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN
V/v thực hiện báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện quy định báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ tại Điểm c Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (Nghị định số 27/2019/NĐ-CP);

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý (Theo mẫu số 02 phụ lục I Nghị định số 27/2019/NĐ-CP) và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, số 2, phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội kèm theo file số gửi về hòm thư: ttthangpc@gmail.com trước ngày 15 tháng 01 năm 2021.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 
Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Lưu: VT, ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *