Tải Công văn 714/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 714/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 714/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 714/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 714/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 714/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Hà Nội, ngày 07
tháng 4 năm 2015.

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
176/SXD-KTQH ngày 20/3/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc xin ý kiến về
thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Theo quy định tại khoản
2 Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền
phân cấp cho Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công
nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của mình. Do
đó, tất cả các công trình nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao từ cấp I trở xuống có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu
này cấp giấy phép xây dựng.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ
Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *