Tải Công văn 7121/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 7121/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 7121/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 16/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 7121/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 7121/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7121/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: …………………………………………………………….

Thực hiện Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Chính phủ đang triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ; ngày 09 tháng 9 năm 2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4887/BTNMT-TCQLĐĐ gửi tới Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, thời hạn gửi văn bản về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 ngày 10 năm 2020. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được báo cáo của Quý Uỷ ban.

Để đảm bảo tiến độ báo cáo và triển khai các bước tiếp theo của kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo hoàn thiện nội dung báo cáo theo Công văn số 4887/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo của Quý Ủy ban gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Tổng cục Quản lý đất đai tại địa chỉ số 10, phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 25 tháng 12 năm 2020 (file số gửi theo địa chỉ email: cucquyhoachdatdai@monre.gov.vn), đến hết thời hạn nêu trên nếu tỉnh, thành phố không gửi văn bản về Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch./.

 

 

Nơi nhân:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
– Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy (để chỉ đạo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CQHĐĐ,TTĐTQHĐĐ)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Minh Ngân

 

DANH SÁCH GỬI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

STT

TÊN TỈNH, THÀNH PHỐ

STT

TÊN TỈNH, THÀNH PHỐ

1

Bà Rịa – Vũng Tàu

25

Khánh Hòa

2

Bắc Kạn

26

Kiên Giang

3

Bạc Liêu

27

Lai Châu

4

Bắc Ninh

28

Lâm Đồng

5

Bến Tre

29

Lào Cai

6

Bình Định

30

Nghệ An

7

Bình Dương

31

Ninh Thuận

8

Bình Phước

32

Phú Yên

9

Bình Thuận

33

Quảng Bình

10

Cà Mau

34

Quảng Nam

11

Cần Thơ

35

Quảng Ngãi

12

Cao Bằng

36

Quảng Ninh

13

Đà Nẵng

37

Sóc Trăng

14

Đắk Lắk

38

Tây Ninh

15

Đồng Nai

39

Thái Bình

16

Đồng Tháp

40

Thái Nguyên

17

Gia Lai

41

Thanh Hóa

18

Hà Giang

42

Thừa Thiên Huế

19

Hà Nam

43

Tiền Giang

20

Hà Nội

44

TP. Hồ Chí Minh

21

Hà Tĩnh

45

Trà Vinh

22

Hải Dương

46

Tuyên Quang

23

Hải Phòng

47

Vĩnh Long

24

Hưng Yên

48

Vĩnh Phúc

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *