Tải Công văn 6980/BTNMT-PC về lấy ý kiến dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Word, PDF [Download]

Công văn 6980/BTNMT-PC về lấy ý kiến dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 6980/BTNMT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 11/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 6980/BTNMT-PC

[download]

Nội dung văn bản Công văn 6980/BTNMT-PC về lấy ý kiến dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6980/BTNMT-PC
V/v lấy ý kiến dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ;
– Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, đánh giá và xây dựng Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo nêu trên trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Văn bản góp ý của các cơ quan gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế) trước ngày 28 tháng 12 năm 2020 để hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *