Tải Công văn 689/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng do chậm bàn giao mặt bằng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 689/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng do chậm bàn giao mặt bằng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 689/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 689/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 689/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng do chậm bàn giao mặt bằng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 689/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng do chậm
bàn giao mặt bằng.

Hà Nội, ngày 16
tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 671/SGTVT-QLĐT
ngày 31/03/2014 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn điều
chỉnh, bổ sung giá hợp đồng do chậm bàn giao mặt bằng. Sau khi nghiên cứu, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1383/BXD-KTXD ngày
10/7/2013 trả lời Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn điều
chỉnh giá hợp đồng xây dựng trong trường hợp chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng
làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ
thể như sau:

Khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng không đúng với các
thỏa thuận trong hợp đồng (chậm bàn giao mặt bằng) làm ảnh hưởng đến tiến độ thực
hiện hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư phải tính toán những thiệt hại (nếu có)
cho nhà thầu như thiệt hại do trượt giá nguyên vật liệu, chế độ chính sách thay
đổi,… đồng thời cho phép kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.

Theo quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
xây dựng tại Điều 42 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày
07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, để đảm bảo quyền
lợi cho nhà thầu, chủ đầu tư phải tính toán bổ sung toàn bộ chi phí phát sinh
trực tiếp từ việc chậm bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu (gồm cả chi phí
nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và các chi phí khác có liên quan) đối
với khối lượng công việc nằm ngoài thời gian thỏa thuận trong hợp đồng ký kết lần
đầu tiên (chưa gia hạn).

Đối với trường hợp nêu tại văn bản số
671/SGTVT-QLĐT ngày 31/03/2014 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, theo
quan điểm của Bộ Xây dựng thì phương án 1 do chủ đầu tư đề xuất là đúng với quy
định hiện hành của Nhà nước về hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư tính toán những
chi phí phát sinh từ việc chậm bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu như: chi
phí trượt giá nguyên, nhiên, vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí
khác có liên quan (không xét đến khối lượng tương ứng với kinh phí đã tạm ứng
cho nhà thầu và khối lượng do nhà thầu thi công chậm tiến độ trong phần mặt bằng
đã được bàn giao)
kể từ thời điểm kết thúc thời gian thực hiện theo hợp đồng
ký kết lần đầu tiên (chưa gia hạn) trình Người quyết định đầu tư xem xét, quyết
định việc điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng cho các nhà thầu.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Giao thông vận tải tỉnh
Quảng Ngãi tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *