Tải Công văn 687/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 687/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 687/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 687/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 687/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 687/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn các bước thực hiện theo
Nghị định số 15/2013/NĐCP và Thông tư số 13/2013/TT-BXD .


Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được
công văn số 1364/DKVN-XD ngày 04/03/2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc
hướng dẫn các bước thực hiện theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Thông tư số
13/2013/TT-BXD. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

– Đối với các dự án
thực hiện thiết kế 03 bước (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ
thi công/thiết kế chi tiết), chủ đầu tư đã tổ chức phê duyệt thiết kế kỹ thuật
trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính
Phủ về Quản lý chất lượng công trình, thì tại bước thiết kế bản vẽ thi công/thiết
kế chi tiết chủ đầu tư không cần gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà nước về xây
dựng để thẩm tra trước khi tổ chức phê duyệt.

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, trường hợp điều
chỉnh thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế chi tiết đối với công trình của dự án
thực hiện thiết kế 03 bước thì không phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà nước
về xây dựng để thẩm tra thiết kế. Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện thẩm định và
phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế chi tiết (bước 3). Trong quá trình
thẩm định, khi cần thiết chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng
lực thực hiện việc thẩm tra các nội dung phục vụ thẩm định, phê duyệt thiết kế.

Trên đây là ý
kiến Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu và tổ chức thực
hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HĐXD (BĐD)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *