Tải Công văn 683/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 683/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 683/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 31/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 683/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 683/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 683/BXD-KTXD
V/v: chi
phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3
năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su Sao
Vàng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản
số 424/CV-CSSV ngày 27/2/2017 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng về chi phí quản
lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp dự án chưa được
phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi như nêu tại văn bản số 424/CV-CSSV, chủ đầu
tư xem xét cập nhật định mức chi phí theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD
ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án
và tư vấn đầu tư xây dựng.

Công ty cổ phần Cao su Sao
Vàng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *