Tải Công văn 68/BXD-HĐXD năm 2017 quy định số tầng nhà công trình tại Quy chuẩn Việt Nam 03:2012/BXD do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 68/BXD-HĐXD năm 2017 quy định số tầng nhà công trình tại Quy chuẩn Việt Nam 03:2012/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 68/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 18/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 68/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 68/BXD-HĐXD năm 2017 quy định số tầng nhà công trình tại Quy chuẩn Việt Nam 03:2012/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 68/BXD-HĐXD
V/v quy định số tầng nhà công trình tại
QCVN 03:2012/BXD


Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017

 

Kính
gửi:
Công ty Cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
231/CV-HĐ756SG ngày 25/4/2017 của Công ty Cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn về việc quy
định số tầng nhà của công trình áp dụng theo QCVN 03:2012/BXD của Bộ Xây dựng.
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Dự án Khu Z756 tại số 200 đường
3 tháng 2, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Hà Đô
756 Sài Gòn đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm định thiết
kế cơ sở tại văn bản số 582/HĐXD-QLDA ngày 01/7/2016, thẩm định thiết kế kỹ thuật
tại văn bản số 1244/HĐXD-QLTK ngày 05/12/2016.

Tầng tum của các công trình thuộc
dự án có diện tích không vượt quá 30% diện tích sàn mái, có chức năng sử dụng
là tum thang, kỹ thuật và không tính vào số tầng của công trình theo hướng dẫn
của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3149/BXD-KHCN ngày 03/12/2014 của Bộ Xây dựng về
quy định số tầng nhà công trình tại QCVN 03:2012/BXD. Do đó, kết quả thẩm định
của dự án kết luận dự án Khu Z756 đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch được Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày
24/02/2015.

Ngoài ra, việc không tính tầng
tum vào số tầng nhà của công trình khi tầng tum có diện tích mái tum không vượt
quá 30% diện tích sàn mái sẽ được quy định cụ thể tại quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về nhà ở và công trình công cộng sắp được ban hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng.
Đề nghị Công ty Cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn nghiên cứu, báo cáo Sở Xây dựng Thành
phố Hồ Chí Minh để hoàn chỉnh thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Lê Quang Hùng (để b/c);
– Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;
– Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh;
– Lưu: VT, HĐXD(LĐD).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNGBùi Trung Dung

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *