Tải Công văn 679/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời văn bản 388/SYT-KHTC về lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 679/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời văn bản 388/SYT-KHTC về lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 679/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 679/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 679/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời văn bản 388/SYT-KHTC về lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 679/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời văn bản số 388/SYT-KHTC
ngày 18/3/2014 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp.

Hà Nội, ngày 15
tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Y tế tỉnh Đồng Tháp.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số
388/SYT-KHTC ngày 18/3/2014 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn công
tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình Bệnh viện đa
khoa Đồng Tháp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày
12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì: “Tác giả của
thiết kế công trình được lựa chọn thông qua thi tuyển hoặc được tuyển chọn được
bảo hộ quyền tác giả và ưu tiên đàm phán, ký kết hợp đồng để lập dự án đầu tư
xây dựng và thiết kế xây dựng khi tác giả của thiết kế kiến trúc đó có đủ điều
kiện năng lực theo quy định…Nếu tác giả của thiết kế kiến trúc được lựa chọn từ
chối thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng thì chủ
đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định của pháp luật.”

2. Đối với dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, sau
khi có kết quả đánh giá, xếp hạng của Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc,
người quyết định đầu tư tổ chức và căn cứ kết quả đấu thầu để lựa chọn nhà thầu
lập dự án đầu tư xây dựng công trình là chưa phù hợp với quy định. Tuy nhiên,
do nhà thầu được lựa chọn để lập dự án đầu tư xây dựng theo kết quả đấu thầu
cũng là nhà thầu đã được Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc đánh giá, xếp
hạng cao nhất.

Vì vậy, để tạo điều kiện triển khai dự án được thuận
lợi, kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho cư dân tỉnh Đồng Tháp và khu vực
lân cận, chủ đầu tư có thể tiếp tục xem xét, đàm phán ký hợp đồng các bước thiết
kế tiếp theo với nhà thầu nêu trên. Đồng thời, phải thực hiện bổ sung Quyết định
chọn phương án kiến trúc của người quyết định đầu tư theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Y tế
tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh Đồng Tháp;
– Sở XD tỉnh Đồng Tháp;
– Ban QLDA ĐTXD CT tỉnh Đồng Tháp;
– Lưu: VT, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *