Tải Công văn 674/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra dự toán theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 674/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra dự toán theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 674/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 674/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 674/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra dự toán theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 674/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, thẩm
tra dự toán theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ.


Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 

Kính
gửi:
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số
104/UBND ngày 25/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc kiểm tra,
thẩm tra dự toán theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Nội dung thẩm tra đối với công
trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của Cơ quan chuyên môn về xây dựng được
quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày
15/08/2013 của Bộ Xây dựng về việc Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt
thiết kế xây dựng công trình. Theo đó Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra
“Sự hợp lý của thiết kế để đảm bảo tiết kiệm chi phí trong xây dựng công trình:
Kiểm tra việc áp dụng đơn giá, định mức của dự toán; đánh giá giải pháp thiết kế
về tiết kiệm chi phí xây dựng.”. Việc thẩm tra dự toán công trình do Chủ đầu tư
quyết định theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 và tại Điều 10 Nghị
định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,
đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HĐXD.

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *