Tải Công văn 670/BXD-KTXD năm 2017 quyết toán chi phí quản lý dự án công trình Tòa nhà hỗn hợp HH4 Sông Đà Twin Tower do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 670/BXD-KTXD năm 2017 quyết toán chi phí quản lý dự án công trình Tòa nhà hỗn hợp HH4 Sông Đà Twin Tower do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 670/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 670/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 670/BXD-KTXD năm 2017 quyết toán chi phí quản lý dự án công trình Tòa nhà hỗn hợp HH4 Sông Đà Twin Tower do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 670/BXD-KTXD
V/v quyết toán chi
phí quản lý dự án công trình Tòa nhà hỗn hợp HH4 Sông Đà Twin Tower.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng Công ty Sông Đà

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 269/TCT-Kte ngày 28/02/2017
của Tổng Công ty Sông Đà về việc quyết toán chi phí quản lý dự án công trình
Tòa nhà hỗn hợp HH4 Sông Đà Twin Tower; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

1. Việc lập dự toán chi phí bổ sung trên cơ sở chi phí thực
tế hợp lý lớn hơn chi phí theo tỷ lệ quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày
29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn
đầu tư xây dựng công trình như đã nêu tại văn bản số 269/TCT-Kte ngày
28/02/2017 và không vượt tổng mức đầu tư là phù hợp;

2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà phê duyệt quyết toán chi phí
quản lý dự án Tòa nhà hỗn hợp HH4 Sông Đà Twin Tower trên cơ sở dự toán chi
tiết chi phí quản lý dự án
được phê duyệt theo phương pháp hướng dẫn lập dự toán theo quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 và đã được kiểm toán
chấp nhận tại Báo cáo kiểm toán số 65/2016/XD-KTTV ngày 26/12/2016 là phù hợp.

Với nội dung trên, Tổng Công ty Sông Đà tổ chức thực hiện việc quản lý chi
phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *