Tải Công văn 67/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn tham gia thi tuyển trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 67/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn tham gia thi tuyển trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 67/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 67/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 67/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn tham gia thi tuyển trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 67/BXD-HĐXD
V/v: hướng dẫn tham gia thi tuyển trong hoạt
động xây dựng

Hà Nội, ngày
14 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công
ty cổ phần tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội

Trả lời văn bản số 423/CV-TT3 ngày 12/12/2013 của
Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội về việc hướng dẫn trong hoạt động
xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Khoản 6 Điều 1 Luật số 38/2009/QH12
Luật sửa đổi bổ sung các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng quy định: các
công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù thì phải được
tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc; người quyết định đầu tư
quyết định việc thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình; đối với
các công trình khác thì việc thi tuyển hoặc tuyển chọn kiến trúc công trình do
chủ đầu tư quyết định.

2. Mục a Khoản 3 Điều 9 Thông tư
số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi tuyển và
tuyển chọn phương án kiến trúc công trình xây dựng quy định: các tổ chức, cá
nhân dự thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án đều phải có đủ điều kiện năng lực,
hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Không có quy định
về đảm bảo cạnh tranh trong thi tuyển kiến trúc công trình.

Căn cứ các quy định nêu trên thì Công ty cổ phần
Tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội được tham gia thi tuyển phương án kiến trúc do Tổng
công ty Đầu tư và phát triển Hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư khi có đủ điều kiện
năng lực và hành vi dân sự theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công
ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HĐXD, QHKT (TNA-04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *