Tải Công văn 644/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 644/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 644/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 644/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 644/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 644/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất
khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1754/UBND-KT ngày
27/3/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa và công văn số 41/PS ngày 21/3/2014 của Công
ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn về việc báo cáo và đề nghị gia hạn xuất khẩu cát
nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét luồng tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 09/12/2013, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2618/BXD-VLXD
thống nhất việc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn được làm thủ tục xuất khẩu
cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình thực hiện dự án nạo vét luồng tại Vịnh
Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa với khối lượng tối đa 1.000.000 m3(Một
triệu mét khối)
, trong khoảng thời gian từ ngày 9/12/2013 đến ngày
31/3/2014.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty cổ phần Tập
đoàn Phúc Sơn, trong khoảng thời gian qua do ảnh hưởng của thời tiết tại khu
vực thực hiện dự án, nên đơn vị vẫn chưa thể triển khai được việc nạo vét và
xuất khẩu cát nhiễm mặn.

Trên cơ sở kết quả báo cáo, kiến nghị của UBND tỉnh Khánh
Hòa và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án
trên, nhằm giải quyết yêu cầu mục tiêu nạo vét tạo luồng và đảm bảo quá trình
thực hiện Dự án không bị gián đoạn, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc Công ty
cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận
thu từ Dự án trên với khối lượng tối đa 1.000.000 m3(Một triệu
mét khối)
, (khối lượng đã hướng dẫn tại văn bản số 2618/BXD-VLXD ngày
09/12/2013)
, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/6/2014. Căn cứ vào
tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của UBND tỉnh
Khánh Hòa và doanh nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng
cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo sau ngày
30/6/2014.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm
mặn tận thu từ dự án nạo vét luồng tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa của Công
ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Đề nghị Công ty  thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– UBND tỉnh Khánh Hòa;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan Khánh Hòa;
– Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *