Tải Công văn 641/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn trong công tác cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 641/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn trong công tác cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 641/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 641/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 641/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn trong công tác cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 641/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn trong công tác cấp chứng chỉ
kỹ sư định giá xây dựng.

Hà Nội, ngày 10
tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 339/SXD-KTVLXD
ngày 10/3/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn trong công tác
cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phôi chứng chỉ do các Sở Xây dựng chủ động in ấn hoặc
thuê đơn vị khác in ấn theo mẫu mã, hình thức với các thông tin ghi trên chứng
chỉ theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 05/2010/TT-BXD
ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định
giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương căn cứ ý kiến trên để
thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *