Tải Công văn 6381/BTNMT-TCMT năm 2020 về xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu đô thị mới Cầu Giấy do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 6381/BTNMT-TCMT năm 2020 về xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu đô thị mới Cầu Giấy do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 6381/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 11/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 6381/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 6381/BTNMT-TCMT năm 2020 về xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu đô thị mới Cầu Giấy do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6381/BTNMT-TCMT
V/v xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu đô thị mới Cầu Giấy

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày 03 và 04/11/2020, Báo Lao động trực tuyến đưa tin phản ánh hiện tượng “Núi rác tại Cầu Giấy ảnh hưởng đến Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương”; vấn đề này đã được Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội để xác minh, làm rõ thông qua hệ thống đường dây nóng. Để kịp thời xử lý và cung cấp thông tin cho người dân, các cơ quan báo chí, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy khẩn trương thực hiện một số công việc cụ thể sau đây:

1. Đẩy nhanh tiến độ vận chuyển khối lượng rác tồn đọng tại khu đô thị mới Cầu Giấy; tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh (rắc vôi bột, phun chế phẩm sinh học…); thực hiện cải tạo môi trường sau khi hoàn thành; có phương án ứng phó đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường trong trường hợp tái diễn.

2. Chủ động công khai thông tin về kết quả thực hiện cho người dân và các cơ quan báo chí để ổn định tư tưởng cho nhân dân, tránh tình trạng gây mất an ninh trật tự khu vực, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo gửi báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các công việc nêu trên thông qua Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15 tháng 11 năm 2020 để phối hợp xử lý.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội;
– Lưu: VT, TCMT, MTMB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *