Tải Công văn 629/BTNMT-KH năm 2014 kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 629/BTNMT-KH năm 2014 kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 629/BTNMT-KH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 03/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 629/BTNMT-KH

[download]

Nội dung văn bản Công văn 629/BTNMT-KH năm 2014 kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 629/BTNMT-KH
V/v kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng ngân
sách sự nghiệp môi trường

Hà Nội, ngày 03
tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6
năm 2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm
2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường, Bộ Tài nguyên và
Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội tổ chức đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng ngân sách sự
nghiệp môi trường tại một số Bộ, ngành và địa phương như dự kiến kế hoạch kèm
theo.

Để buổi làm việc đạt được kết quả tốt, Bộ Tài
nguyên và Môi trường đề nghị Quý Cơ quan chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình quản
lý, sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường trong kế hoạch năm 2014, đề xuất
giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, sắp xếp và bố trí thời gian làm
việc với đoàn.

Báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ
Kế hoạch, địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 043.7956868
(số lẻ 6768; 1219)/0989.885.669; email: vukehoach@monre.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến;
– Tổng cục Môi trường (để phối hợp);
– Lưu VT, Vụ KH, PH (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Chu Phạm Ngọc Hiển

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG VÀ THỜI
GIAN KIỂM TRA
(Kèm theo Công văn số 629/BTNMT-KH ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)

1. Dự kiến thời gian kiểm tra

TT

Tỉnh/thành phố

Thời gian

1

Tỉnh Lạng Sơn

2h00, Thứ Sáu, ngày 16/5/2014

2. Nội dung kiểm tra

– Kiểm tra tình hình chi ngân sách
sự nghiệp môi trường của tỉnh từ năm 2010 đến 2014 (Kinh phí sự nghiệp môi
trường của tỉnh chi cho các Sở ban ngành, huyện, xã,…);

– Kiểm tra tình hình quản lý và sử
dụng ngân sách sự nghiệp môi trường của tỉnh (Danh mục các nhiệm vụ, dự án chi
ngân sách sự nghiệp môi trường của tỉnh chi cho các Sở ban ngành, huyện, xã,…
từ năm 2010 – 2014);

Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt
động bảo vệ môi trường. Đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách sự nghiệp môi
trường của địa phương. Quy trình hướng dẫn, tổng hợp, phân bổ kế hoạch và dự
toán ngân sách sự nghiệp môi trường của địa phương. Các khó khăn, vướng mắc và
đề xuất kiến nghị,….

Tình hình triển khai thực hiện dự
án xử lý ô nhiễm môi trường được hỗ trợ từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường
trung ương (Quyết định phê duyệt dự án, tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ
giải ngân, vốn đối ứng của địa phương…, tình hình vận hành hệ thống):

+ Xử lý, cải tạo và phục hồi môi
trường điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại xã Long Đống, huyện
Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

+ Dự án xây dựng trạm xử lý nước
thải Bệnh viện đa khoa Văn Lãng;

+ Dự án xây dựng trạm xử lý nước
thải Bệnh viện đa khoa Cao Lộc;

+ Dự án xây dựng trạm xử lý nước
thải Bệnh viện đa khoa Lộc Bình;

+ Dự án xây dựng trạm xử lý nước
thải Bệnh viện đa khoa Tràng Định;

+ Dự án xây dựng trạm xử lý nước
thải Bệnh viện đa khoa Văn Quan;

+ Dự án xây dựng trạm xử lý nước
thải Bệnh viện đa khoa Bình Gia;

+ Dự án xây dựng trạm xử lý nước
thải Bệnh viện đa khoa Chi Lăng;

+ Dự án xây dựng trạm xử lý nước
thải Bệnh viện đa khoa Đình Lập;

+ Dự án xây dựng trạm xử lý nước
thải Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh;

+ Dự án xây dựng trạm xử lý nước
thải Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh.

Báo cáo của đơn vị đề nghị gửi
về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch) trước ngày 08 tháng 5 năm 2014
và gửi kèm file điện tử về địa chỉ email: vukehoach@monre.gov.vn

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *