Tải Công văn 610/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 610/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 610/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 610/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 610/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 610/BXD-HĐXD
V/v Hướng
dẫn cấp GPXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 135/CT-QLKT
ngày 01/4/2014 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà (dưới
đây viết tắt là Công ty) đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc cấp giấy phép
xây dựng công trình cho nhà đầu tư thứ cấp tại Khu đô thị mới Nam An Khánh,
Hoài Đức, Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số
64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (Nghị định
64/CP) thì chủ đầu tư là người có trách nhiệm xin cấp giấy phép xây dựng trước
khi khởi công xây dựng. Theo đó, đối với dự án khu đô thị mới chủ đầu tư cấp 1
xin cấp giấy phép cho các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án khu đô thị mới,
chủ đầu tư cấp 2 (nhà đầu tư thứ cấp) xin cấp giấy phép xây dựng cho các công
trình do mình làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư cấp 2 có thể xin cấp giấy
phép xây dựng theo giai đoạn, cho từng công trình hoặc cho các công trình của dự
án nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định 64/CP và Thông tư số
10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng
dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/CP.

Căn cứ vào quy mô, tính
chất công trình, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan có
thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của
UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy
phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trên đây là ý kiến của Bộ
Xây dựng, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP, HĐXD (NTH)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *