Tải Công văn 60/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 60/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 60/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 60/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 60/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 60/BXD-KTXD
V/v:
Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4
năm 2014

 

Kính gửi: Công ty xây dựng Yên Lạc
Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 15/2014/CV-CTXDYL ngày
01/03/2014 của Công ty xây dựng Yên Lạc Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh
giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc lập dự toán để giúp chủ đầu tư
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực
hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của nhà nước có liên
quan tương ứng với từng thời kỳ.

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày
07/5/2010 của Chính phủ thì khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng không làm vượt
tổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều
chỉnh. Như vậy, nếu việc điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt giá trị dự toán
(không bao gồm chi phí dự phòng) nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư được
duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh. Chủ đầu tư sử dụng
chi phí dự phòng trong dự toán được duyệt để phục vụ việc điều chỉnh giá hợp
đồng.

Công ty xây dựng Yên Lạc Vĩnh Phúc căn cứ ý kiến trên
để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr3.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *