Tải Công văn 599/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí bảo hiểm công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 599/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí bảo hiểm công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 599/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 03/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 599/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 599/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí bảo hiểm công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 599/BXD-KTXD
V/v Chi phí bảo
hiểm công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểm
phát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 07/KH-MPMU-VH ngày 19/02/2014
của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn
về chi phí bảo hiểm công trình xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Theo quy định của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, thì việc
mua bảo hiểm công trình xây dựng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư. Chi
phí mua bảo hiểm công trình xây dựng được tính trong tổng mức đầu tư của dự án.
Về mức phí bảo hiểm công trình xây dựng, đề nghị Ban quản lý các dự án trọng
điểm phát triển đô thị Hà Nội xin ý kiến Bộ Tài chính.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn
cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *