Tải Công văn 598/BXD-KTXD năm 2014 sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 598/BXD-KTXD năm 2014 sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 598/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 03/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 598/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 598/BXD-KTXD năm 2014 sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 598/BXD-KTXD
V/v Sử dụng chi phí
dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 13/SKHĐT ngày 06/01/2014
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn sử dụng chi phí dự
phòng trong các dự án đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện
theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, chi phí đầu tư xây dựng
công trình phải được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí; phù hợp với thời
gian xây dựng, cơ chế thị trường và trong phạm vi tổng mức đầu tư được Người
quyết định đầu tư phê duyệt. Như vậy, trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây
Ninh nêu tại văn bản số 13/SKHĐT là phù hợp được nếu việc điều chỉnh cơ cấu
tổng mức đầu tư không làm thay đổi mục tiêu, hiệu quả đầu tư và không vượt tổng
mức đầu tư được phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh căn cứ ý kiến trên để
thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *