Tải Công văn 59/BXD-KTXD năm 2014 quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 59/BXD-KTXD năm 2014 quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 59/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 59/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 59/BXD-KTXD năm 2014 quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 59/BXD-KTXD
V/v:
Quyết toán hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 04 tháng 4
năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kinh
doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 45/PVCR-KT ngày 18/02/2014
của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam đề nghị hướng
dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trong trường hợp nhà thầu thi công làm thất lạc một
số hồ sơ của công trình thì các bên căn cứ hồ sơ lưu của Chủ đầu tư, đơn vị tư
vấn giám sát, các đơn vị có liên quan (như công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ
bảo hiểm cho công trình, bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba; phòng thí nghiệm; đơn
vị cung cấp vật liệu,…) hoặc trên cơ sở các hồ sơ đó khởi tạo lại các hồ sơ đã
mất để làm cơ sở nghiệm thu và thanh toán, quyết toán hợp đồng. Trong trường
hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu kiểm định lại chất lượng công trình,
bộ phận công trình có liên quan tới hồ sơ do nhà thầu làm thất lạc để có cơ sở
nghiệm thu và thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí
Việt Nam căn cứ ý kiến trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr3.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *