Tải Công văn 550/BTNMT-VP năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 550/BTNMT-VP năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 550/BTNMT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Vĩnh Khang
Ngày ban hành: 02/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế – dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 550/BTNMT-VP

[download]

Nội dung văn bản Công văn 550/BTNMT-VP năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 550/BTNMT-VP
V/v đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 và Kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quán triệt tới toàn th cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của đơn vị đy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chng dịch COVID-19 và triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên:

a) Cập nhật danh sách các trường hợp tiếp xúc F1, F2, tình trạng sức khỏe, thông báo kịp thời tới các trường hợp có tiếp xúc đ có các giải pháp cách ly kịp thời theo đúng quy định và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế; báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ qua Tổ thường trực và Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kim tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật trong việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

b) Thường xuyên theo dõi các thông báo của Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh và các địa điểm là vùng dịch để thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại đường dn tokhaiyte.vn (hoặc ứng dụng NCOVI trên điện thoại thông minh) và thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp theo quy định.

c) Cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, bật Bluethooth thường xuyên nhằm kết nối và bảo vệ cộng đồng; đồng thời tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt cho người thân trong gia đình.

d) Nghiên cứu, thực hiện theo Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020. Thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại cơ quan và khi ra ngoài nơi công cộng; hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn nơi công cộng.

đ) Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ khoa học, hợp lý; tăng cường việc điều hành, giải quyết công việc, ký s văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ, thực hiện việc tiếp nhận giải quyết dịch vụ công trực tuyến; tổ chức các cuộc họp, thảo luận, trao đi, báo cáo trực tuyến, trên môi trường mạng đảm bảo các hoạt động chỉ đạo điều hành thông suốt trong toàn ngành.

e) Xây dựng phương án trực đối với Lãnh đạo, chuyên viên của đơn vị; chun bị kế hoạch, phương tiện, thiết bị trong trường hợp thực hiện công việc tại địa điểm phù hợp để ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường cử cán bộ, lập đường dây nóng để h trợ hướng dẫn các đơn vị tổ chức các cuộc họp, làm việc, trao đi công việc theo hình thức trực tuyến.

3. Văn phòng Bộ tiếp tục phát huy vai trò, chủ động tham mưu Bộ các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả; tăng cường kiểm tra (đo) thân nhiệt của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tới làm việc tại trụ s cơ quan Bộ (bao gồm trụ sở s 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; s 200 Lý Chính Thắng, TP. Hồ Chí Minh), đặc biệt là đi với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; phối hợp với các đơn vị hướng dẫn tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo đ các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (đ
báo cáo);
– Các Thứ trư
ng (đ báo cáo);
– Đảng ủy Bộ; Đảng
y khối cơ sở Bộ tại TP.HCM;
– Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
– B
Y tế;
– Lưu V
T, TCMT, Đt(6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Vĩnh Khang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *