Tải Công văn 543/BXD-KTXD năm 2014 về chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 543/BXD-KTXD năm 2014 về chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 543/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 543/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 543/BXD-KTXD năm 2014 về chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 543/BXD-KTXD
V/v chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh
giá hợp đồng XD.

Hà Nội, ngày
27 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi:
Ban quản lý dự án an toàn giao thông – Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 171/TSPMU-DA2
ngày 10/02/2014 của Ban quản lý dự án an toàn giao thông – Bộ Giao thông Vận tải
về việc chỉ số giá xây dựng phục vụ điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của các
gói thầu xây lắp trên QL5 và QL10 thuộc Dự án tăng cường an toàn giao thông
trên các Quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam (vốn ODA-Nhật Bản). Sau khi nghiên cứu, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5
Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng đã quy định: “Đối
với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định
các chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số
giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa
thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng.

Đối với công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa
bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư tổ chức
xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình và quyết định việc áp dụng sau khi
có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng”.

2. Tuy nhiên, trường hợp nêu tại văn bản số
171/TSPMU-DA2, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vì vậy việc điều chỉnh giá hợp đồng
thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý
dự án an toàn giao thông – Bộ Giao thông Vận tải căn cứ hướng dẫn trên để thực
hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *