Tải Công văn 540/BXD-KTXD năm 2017 về thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 540/BXD-KTXD năm 2017 về thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 540/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 540/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 540/BXD-KTXD năm 2017 về thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 540/BXD-KTXD
V/v Thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC.

Hà Nội, ngày
16 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công
ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1636/ĐHB-BQLDA
ngày 29/12/2016 của Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc đề nghị hướng
dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện
theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy
định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 1636/ĐHB-BQLDA, hợp
đồng EPC số 668/HANICHEMCO-WEC-CMC-CECO ký ngày 06/10/2010 giữa Công ty cổ phần
phân đạm và hóa chất Hà Bắc và liên danh nhà thầu: Công ty hữu hạn cổ phần hóa
học kỹ thuật Ngũ Hoàn (Trung Quốc), Công ty xuất nhập khẩu máy móc Trung Quốc
và Công ty cổ phần thiết kế hóa chất Việt Nam là hợp đồng trọn gói.

3. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây
dựng, hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng mà giá hợp đồng không thay đổi trong
phạm vi công việc và các thỏa thuận đã được các bên thống nhất trong hợp đồng.

Như vậy, đối với các trường hợp cụ thể Công ty
cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc nêu tại văn bản số 1636/ĐHB-BQLDA, nếu quá
trình triển khai thực hiện hợp đồng EPC không thay đổi về phạm vi công việc và
các thỏa thuận trong hợp đồng, thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC
trọn gói thực hiện theo đúng giá hợp đồng đã ký; trường hợp có thay đổi về phạm
vi công việc và các thỏa thuận khác thì các bên phải thương thảo, đàm phán để
điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Việc tính và nộp thuế đối với các chi phí
trong hợp đồng thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế và hướng dẫn
của Bộ Tài chính.

Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc căn
cứ ý kiến trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *