Tải Công văn 54/2014/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 54/2014/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 54/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 54/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 54/2014/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 54/BXD-KTXD
V/v áp dụng định
mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa.

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kiến trúc Bắc Kạn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 06/CV-CTCP ngày 19/02/2014
của Công ty cổ phần kiến trúc Bắc Kạn đề nghị giải đáp vướng mắc trong việc áp
dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa
chữa. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
công trình thực hiện theo thỏa thuận của hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù
hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ
đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng định mức chi phí tư vấn và quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp. Theo hướng dẫn tại Quyết định số
957/QĐ-BXD thì chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật chỉ điều chỉnh định mức
trong trường hợp cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền
công nghệ của công trình hiện có, với trường hợp như nêu tại công văn số
06/CV-CTCP ngày 19/02/2014 thì được áp dụng hệ số K=1,2.

Công ty cổ phần kiến trúc Bắc Kạn căn cứ hướng dẫn trên tổ
chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *