Tải Công văn 539/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 539/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 539/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 27/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 539/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 539/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 539/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn


Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 

Kính
gửi:
Công ty cổ phần Khai thác sản xuất Khoáng sản 55

Bộ Xây dựng nhận được công văn số
6740/UBND-CT ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và công văn số
36/CV-55-EAPM ngày 09/3/2014 của Công ty cổ phần Khai thác sản xuất Khoáng sản
55 về việc đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét
khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa Tư Hiền-Tư Dung xã Vinh Hiền và xã Vinh
Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Ngày 10/7/2013, Bộ Xây dựng đã có
văn bản số 1403/BXD-VLXD thống nhất việc Công ty cổ phần Khai thác sản xuất
Khoáng sản 55 được làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình
thực hiện dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa Tư Hiền-Tư Dung
xã Vinh Hiền và xã Vinh Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với khối lượng
tối đa 1.100.000 m3 (Một triệu một trăm nghìn mét khối),
trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2013 đến ngày 31/12/2013.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế và Công ty cổ phần Khai thác sản xuất Khoáng sản 55, trong khoảng
thời gian các tháng cuối năm 2013 các tỉnh miền Trung liên tục chịu ảnh hưởng,
thiệt hại của các cơn bão từ số 8 đến số 15, đồng thời ảnh hưởng của gió mùa
Đông Bắc gây khó khăn bất lợi cho các hoạt động tàu thuyền trên biển. Vì vậy
Công ty cổ phần Khai thác sản xuất Khoáng sản 55 vẫn chưa triển khai thực hiện
được công tác nạo vét tại cửa Tư Hiền-Tư Dung.

Trên cơ sở kết quả báo cáo của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế và doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục thực hiện xuất khẩu cát
nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên, nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách thông luồng
cửa Tư Hiền-Tư Dung và đảm bảo quá trình thực hiện Dự án không bị gián đoạn, Bộ
Xây dựng thống nhất gia hạn việc Công ty cổ phần Khai thác sản xuất Khoáng sản
55 làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với
khối lượng tối đa 1.100.000 m3(Một triệu một trăm nghìn mét
khối), (khối lượng đã hướng dẫn tại văn bản số 1403/BXD-VLXD ngày 10/7/2013),
trong
khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/9/2014. Căn cứ vào tình hình triển khai
thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ
Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án
để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo sau ngày 30/9/2014.

Trước khi tiến hành nạo vét, Công
ty cổ phần Khai thác sản xuất Khoáng sản 55 phải đăng ký khối lượng nạo vét cát
nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự
nạo vét), công suất nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét…) và hoàn tất các thủ
tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến
hành thực hiện dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được cơ
quan chức năng phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm
mặn, Công ty cổ phần Khai thác sản xuất Khoáng sản 55 phải thực hiện theo đúng
quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày
20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây
dựng. Công ty cổ phần Khai thác sản xuất Khoáng sản 55 có trách nhiệm báo cáo
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuất khẩu
cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng
về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét thông luồng cửa Tư Hiền-Tư
Dung xã Vinh Hiền và xã Vinh Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế của Công
ty cổ phần Khai thác sản xuất Khoáng sản 55./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;
– Lưu: VT, VLXD.

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *