Tải Công văn 53/BXD-QLN năm 2015 bố trí căn hộ làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 53/BXD-QLN năm 2015 bố trí căn hộ làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 53/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 24/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 53/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 53/BXD-QLN năm 2015 bố trí căn hộ làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 53/BXD-QLN
V/v: bố
trí các căn hộ làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua

Hà Nội, ngày 24 tháng 6
năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được
công văn số 3624/UBND-CNN ngày 19/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề
nghị cho phép bố trí các căn hộ chung cư tái định cư xây dựng bằng nguồn vốn
ngân sách nhà nước làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua. Sau khi
nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho
các đối tượng có khó khăn trên địa bàn được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc
sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đồng Nai về việc bố trí các căn hộ chung cư tại block B1 và B2, các căn hộ tầng
trệt của block A1 và A2 đường Nguyễn Ái Quốc (trước đây là đường Nguyễn Văn
Trỗi) phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa làm nhà ở xã hội theo hình thức
thuê, thuê mua. Tuy nhiên, việc bố trí các căn hộ chung cư này phải bảo đảm
nguyên tắc sau đây:

1. Đối với các căn hộ có
diện tích từ 60m2 trở xuống thì thực hiện cho thuê, cho thuê mua
theo đúng quy định về quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; đối
với các căn hộ có diện tích từ 60m2 trở lên thì chỉ thực hiện cho
thuê theo đúng quy định về quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;

2. Việc cho thuê, cho
thuê mua nhà ở xã hội này phải được thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, điều
kiện, trình tự thủ tục quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013
của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ
Xây dựng về đề xuất bố trí các căn hộ chung cư tại block B1, B2 và các căn hộ
tầng trệt block A1, A2 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, thành phố Biên
Hòa làm nhà ở xã hội, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét để thực
hiện theo quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *