Tải Công văn 53/2014/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán bổ sung do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 53/2014/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán bổ sung do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 53/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 53/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 53/2014/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán bổ sung do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 53/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh chi
phí nhân công trong dự toán bổ sung.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng Công ty xây dựng công trình
giao thông 4

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1224/TCT-KDTT ngày 04/02/2014
của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 về việc điều chỉnh chi phí
nhân công trong dự toán bổ sung gói thầu 3.2, dự án đường cao tốc Cầu Giẽ –
Ninh Bình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Cách tính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công:

Việc tính toán các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong
dự toán bổ sung gói thầu 3.2, dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình theo cách
tính thứ 1 nêu tại công văn số 1224/TCT-KDTT) là phù hợp.

2. Về phương pháp điều chỉnh chi phí nhân công bổ sung trong
dự toán:

Khi tính toán dự toán bổ sung do trượt giá nhân công thì các
khoản chi phí khác không được tính trượt giá (chi phí khác phân bổ trong đơn
giá nhân công không thay đổi). Vì vậy, phương pháp tính chi phí nhân công trong
dự toán bổ sung như nêu tại phương pháp 1 của công văn số 1224/TCT-KDTT là phù
hợp.

Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 căn cứ ý kiến
trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *