Tải Công văn 5128/BTNMT-TCMT năm 2013 nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 5128/BTNMT-TCMT năm 2013 nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 5128/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 12/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 5128/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 5128/BTNMT-TCMT năm 2013 nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5128/BTNMT-TCMT
V/v nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 12
tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ
Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản kiến
nghị của Công ty TNHH Môi trường Xanh, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xử lý
Môi trường Việt Khải, Công ty TNHH Thương mại sản xuất Ngọc Tân Kiên, Công ty
TNHH môi trường Phú Hà, Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành và một số doanh
nghiệp khác có Giấy phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại, nhưng vẫn không
được đăng ký Tờ khai nhập khẩu phế liệu từ các doanh nghiệp chế xuất, doanh
nghiệp trong Khu chế xuất như trường hợp của Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Nga, tỉnh
Bình Dương.

Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số
9698/BCT-KHCN ngày 25 tháng 10 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có
ý kiến về vấn đề nêu trên tại Công văn số 4793/BTNMT-TCMT ngày 21 tháng 11 năm
2013 (bản sao các công văn gửi kèm theo). Trong khi Bộ Công Thương, Bộ
Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT , Bộ Tài nguyên và Môi trường
đề nghị quý Bộ chỉ đạo Tổng cục Hải quan cho phép các công ty, doanh nghiệp tạm
thời xuất trình Giấy phép hành nghề quản lý (hoặc vận chuyển, hoặc xử lý, tiêu
hủy) chất thải nguy hại thay cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế
liệu, khi làm thủ tục nhập khẩu phế liệu từ các doanh nghiệp chế xuất, doanh
nghiệp trong Khu chế xuất, doanh nghiệp trong Khu phi thuế quan, để đảm bảo sự
công bằng giữa các doanh nghiệp trong hoạt động này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Bộ Công Thương (để phối hợp);
– Các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố;
– Các Cty: MT xanh, Việt Khải, Ngọc Tân Kiên, Phú Hà, Thuận Thành (thay trả lời);
– Lưu: VT, TCMT, HU(75).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *