Tải Công văn 51/BXD-KTXD năm 2014 nghiệm thu, thanh toán công tác khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 51/BXD-KTXD năm 2014 nghiệm thu, thanh toán công tác khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 51/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 51/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 51/BXD-KTXD năm 2014 nghiệm thu, thanh toán công tác khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 51/BXD-KTXD
V/v: Nghiệm thu, thanh toán công tác khảo
sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công.

Hà Nội, ngày
10 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Công
ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông lâm nghiệp Gia Lai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 25/VB-Cty ngày
20/12/2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông lâm nghiệp Gia Lai về việc
nghiệm thu, thanh toán công tác khảo sát địa hình và điều tra đánh giá đất đai
phục vụ bước thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng đồng ruộng – Hồ chứa
nước Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định
số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động
xây dựng: Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá
hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Do đó đối với
trường hợp nêu tại văn bản số 25/VB-Cty: Việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng
khảo sát địa hình và điều tra, đánh giá đất đai thực hiện theo khối lượng công
việc đã thực hiện được nghiệm thu trong hợp đồng đã ký và các quy định về thanh
toán hợp đồng tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông lâm
nghiệp Gia Lai căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *