Tải Công văn 492/BTNMT-VP năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 492/BTNMT-VP năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 492/BTNMT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Đặng Ngọc Điệp
Ngày ban hành: 29/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế – dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 492/BTNMT-VP

[download]

Nội dung văn bản Công văn 492/BTNMT-VP năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 492/BTNMT-VP
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại đường dẫn tokhaiyte.vn (hoặc ứng dụng NCOVI trên điện thoại thông minh); thường xuyên theo dõi các thông báo của Bộ Y tế để thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách phù hợp. Nghiên cứu, thực hiện theo Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3888/QĐBYT ngày 08/9/2020.

2. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, nơi tập trung đông người; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đặc biệt trước khi tham dự các cuộc họp; không sử dụng điều hòa trung tâm; khuyến khích tổ chức họp theo hình thức trực tuyến, bảo đảm khoảng cách 02 m giữa khi tiếp xúc. Khối cơ quan Bộ và các đơn vị có trụ sở tại số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc ra vào cơ quan, đo thân nhiệt. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo các hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ diễn ra thông suốt trong mọi tình huống.

3. Tổ chức thông báo ngay tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên đã di chuyển, có mặt tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trong khoảng thời gian 07 ngày qua tạm thời thực hiện cách ly tại nhà.

Đồng thời các đơn vị lập danh sách các trường hợp nêu trên, báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước 12h00 ngày 29/01/2021 để tổng hợp.

Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ
trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Các Thứ
trưởng (để báo cáo);
Đảng ủy Bộ; Đảng ủy khốisở Bộ tại TP. Hồ Chí Minh;
– Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ,
Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
Bộ Y tế;
– Lưu: VT, VP (TH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đặng Ngọc Điệp

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *