Tải Công văn 487/BXD-VLXD thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 487/BXD-VLXD thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 487/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 25/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 487/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 487/BXD-VLXD thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 487/BXD-VLXD
V/v: Thực hiện
Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 422/UBND-CNXD ngày 31/01/2013
của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc “đề xuất lộ trình sử dụng vật liệu xây không
nung (VLXKN) tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. Sau khi
nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 v/v Phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây
không nung đến năm 2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức công bố, phổ biến, chỉ đạo
triển khai thực hiện Chương trình phát triển VLXKN trên phạm vi cả nước. Đồng
thời Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành soát xét và xây dựng mới tiêu
chuẩn cho các loại sản phẩm VLXKN; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thi công và
nghiệm thu cho khối xây sử dụng VLXKN nhẹ; xây dựng định mức kinh tế cho khối
xây khi sử dụng VLXKN. Các Bộ ngành, địa phương đã rà soát, ban hành các Thông
tư hướng dẫn, các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với các dự án phát
triển VLXKN và quy định việc sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng. Như
vậy về hành lang pháp lý cho việc sử dụng VLXKN cho tới nay cơ bản đã hoàn
thiện.

Hiện nay trên phạm vi cả nước đã có 13 nhà máy sản xuất gạch
bê tông khí chưng áp, 17 nhà máy sản xuất bê tông bọt, khoảng 1000 dây chuyền
sản xuất gạch xi măng cốt liệu và một số chủng loại vật liệu không nung khác
(tổng công suất thiết kế đạt gần 5,4 tỷ viên QTC). Các nhà máy sản xuất ra sản
phẩm có chất lượng ổn định, như vậy chúng ta bước đầu đã làm chủ được công nghệ
sản xuất VLXKN. Giá trị đầu tư cho dây chuyền sản xuất VLXKN loại xi măng cốt
liệu không cao, thời gian đầu tư cho một dây chuyền sản xuất cũng không dài,
nên trong thời gian vừa qua tốc độ đầu tư sản xuất gạch xi măng cốt liệu tăng
nhanh, đến hết năm 2012 mục tiêu công suất đầu tư VLXKN đã đạt và vượt mục tiêu
của Chương trình 567.

Quảng Ngãi là tỉnh có nhu cầu tiêu thụ gạch xây ở mức trung
bình, song tỉnh có nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất VLXKN phong phú (đá
mạt, cát sông, cát vàng…), rất thuận lợi cho việc phát triển VLXKN. Với các yếu
tố trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành liên quan tăng
cường khuyến khích động viên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh đầu
tư sản xuất VLXKN, tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch
đất sét nung.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, sản lượng VLXKN sản xuất
của tỉnh chưa đạt được yêu cầu về khối lượng, Bộ Xây dựng thống nhất điều chỉnh
lộ trình thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 (gọi tắt là Thông
tư số 09) tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà
nước (theo quy định hiện hành), bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung
theo lộ trình:

+ Tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 100% vật liệu
xây không nung kể từ năm 2014.

+ Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% vật
liệu xây không nung kể từ năm 2014 đến hết năm 2015, sau năm 2015 phải sử dụng
100%.

2. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt
nguồn vốn, từ năm 2014 đến năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015
phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung loại nhẹ trong tổng số vật
liệu xây (tính theo thể tích khối xây).

3. Các quy định khác thực hiện như Thông tư số 09.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc Thực hiện Thông
tư số 09 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Lưu VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *